اصطلاحات و فرهنگ لغت

دراین صفحه فرهنگ لغات و اصطلاحات رایج در بازار فارکس در اختیار علاقه مندان به بازارهای مالی قرار داده می شود.

شما می توانید با مراجعه به آن، ترجمه اصطلاحات و لغات انگلیسی رایج در این بازار را به زبان فارسی دریافت نمایید.

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید