بسته آموزشی فارکسر

کارگزاری فارکسر به منظور آشنایی بیشتر علاقه مندان به بازارفارکس، و در راستای اطلاع رسانی صحیح و کاربردی به معامله گران و سرمایه گذاران این بـازار، اقـدام به تهیـه بسته آموزشی نموده است. همچنیــن می توانیـــد نسخـــه الکتــرونیکـی بــه همـــراه سـایر کتــب و مطـالب تکمیلی – آموزشی، را از لینکهای زیر دانلود نمایید.

 

 

بسته آموزشی فارکسر

بسته آموزشی فارکسر

 ٧ گام مفید و موثر برای فارکسرها

فارکسر ۱

مقطع پیش کودکستان

فارکسر ۲

مقطع کودکستان

فارکسر ۳

مقطع ابتدایی

فارکسر ۴

مقطع راهنمایی

فارکسر ۵

مقطع کلاس تابستانی

فارکسر ۶

مقطع دبیرستان

فارکسر ۷

مقطع کارشناسی

فارکسر ۸

مقطع فراغت از تحصیل

فارکسر ۹

خود آزمایی

فارکسر ۱۰

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید

بسته آموزشی فارکسر
بسته آموزشی فارکسر