بونس طلایی

به اتمام رسید.

بونس طلایی

این طرح ویژه افتتاح حساب های جدید میباشد.

"بونس طلایی Golden Bonus"

با واریز حداقل 2000 دلار ، 100% بونس طلایی دریافت نمایید.

زمان ارائه این طرح ، توسط کارشناسان ارتباط با مشتری کارگزاری فارکسر به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

  •    شرایط ، قوانین و مقررات 100% بونس طلایی:

 

  •     حداقل واریزی برای استفاده از این بونس ، 2.000 دلار در یک حساب معاملاتی می باشد.
  •     سقف جایزه 100% بونس ، حداکثر مبلغ 10.000 دلار در یک حساب معاملاتی می باشد.
  •     این طرح فقط برای حسابهای معاملاتی واقعی با ارز پایه دلار قابل اجرا است.
  •     مبلغ بونس فقط برای انجام معاملات بوده و قابل برداشت نمی باشد، تنها سود حاصله از مبلغ بونس قابل برداشت است.
  •     مبلغ بونس جهت بالا بردن قدرت معامله بوده و به مدت یک ماه اعتبار دارد و پس از آن توسط کارگزاری برداشته می شود.
  •     در صورتیکه مشتری در این یک ماه به هر نحوه ای وجهی را از حساب خود برداشت و یا به حساب دیگری منتقل نماید (حتی از طریق کیف پول ) ، مبلغ بونس توسط کارگزاری فارکسر برداشته می شود.
  •     انتقال داخلی وجه بین حسابهای معاملاتی که مبلغ بونس دارند امکانپذیر نمی باشد.
  •     در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده از سمت معامله گر، به تشخیص کارگزاری فارکسر، این بونس از حساب معاملاتی برداشته خواهد شد.

 

  2004 - 2019 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید

بونس طلایی
بونس طلایی
بونس طلایی