بونس 1000 دلاری

این طرح قابل استفاده برای مشتریان دارای حساب معاملاتی واقعی اعم از مشتریان غیر فعال قدیمی و مشتریان جدید میباشد.

 با حداقل واریزی مبلغ 1000 دلار جهت افتتاح حساب جدید و یا فعالسازی حساب غیر فعال، بونس را با تکمیل فرم مربوطه در باشگاه مشتریان فارکسر درخواست نمایید .

* 1000 دلار از ما ، 1000 دلار از شما

این طرح قابل استفاده برای مشتریان دارای حساب معاملاتی واقعی اعم از مشتریان غیر فعال قدیمی و مشتریان جدید میباشد.

 توجه : یک شخص حقیقی می تواند یک بار  از این طرح استفاده نماید.

مهلت ثبت نام در این طرح تا پایان ماه سپتامبر 2019 میباشد.

  •   شرایط، ، قوانین و مقررات  بونس 1000 دلاری فارکسر:

 

  •     سقف مبلغ بونس ، مبلغ 1000 دلار در یک حساب معاملاتی می باشد.
  •     این طرح فقط برای حسابهای معاملاتی دلاری  قابل اجرا است.
  •     مبلغ بونس فقط برای انجام معاملات بوده و قابل برداشت نمی باشد، تنها سود حاصله از مبلغ جایزه قابل برداشت است.
  •     مبلغ بونس جهت بالا بردن قدرت معامله بوده و به مدت یک ماه اعتبار دارد و پس از آن توسط کارگزاری برداشته می شود.
  •     در صورتیکه مشتری در این دوره یک ماهه به هر نحوی وجهی را از حساب خود برداشت و یا به حساب دیگری منتقل نماید، مبلغ بونس توسط کارگزاری فارکسر برداشته می شود.
  •     انتقال داخلی وجه بین حسابهای معاملاتی که مبلغ بونس دارند امکانپذیر نمی باشد.این طرح از تاریخ 21/07/2019  تا پایان ماه سپتامبر می باشد.در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده از سمت معامله گر، به تشخیص کارگزاری فارکسر، مبلغ بونس از حساب معاملاتی برداشته خواهد شد.

 

  2004 - 2019 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید