حساب تمرینی یا همان آزمایشی

با افتتاح حساب تمرینی رایگان، در کارگزاری فارکسر، شما می توانید چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس را تجربه کنید. این نوع تمرین به شما کمک می کند تا با فضا و محیط معاملاتی بیشتر آشنا شده و فرصت های معاملاتی این بازار را از نزدیک لمس نمایید. همچنین می توانید استراتژیهای معاملاتی و پیش بینی های خود را در شرایطی همانند حساب واقعی با نوسانات و نرخ زنده بازار بدون هیچ ریسکی ارزیابی نمایید.

حساب تمرینی رایگان و بدون ریسک

   مراحل افتتاح حساب تمرینی

۱. نصب ، راه اندازی و تغییر زبان نرم افزار فارکسر۵ روی کامپیوتر (فیلم آموزشی)

۲. تکمیل اطلاعات فردی و انتخاب نوع حساب و مبلغ سپرده اولیه مجازی

۳. دریافت شماره کاربری و رمز عبور

۴. شروع معاملات با حساب تمرینی

آموزش های مرتبط

 

  2004 - 2020 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید