نکات مهم واریز و برداشت:

  •  واریز از روز یکشنبه تا پنجشنبه در ساعات (8 صبح تا 12 شب به وقت امارات) انجام میشود.
  •  نکته: برای واریزی ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب (به وقت امارات) خود با واحد ارتباط با مشتری ما در تماس باشید. اینجا کلیک کنید.
  •  برداشت از روز یکشنبه تا پنجشنبه در ساعات اداری (8 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت امارات) انجام میشود.
  •  از اولین شارژ مجدد و یا برداشت، اصل مدارک مشتری به کارگزاری فارکسر باید تحویل داده شود.

  2004 - 2019 FOREXer

فارکسر را دنبال کنید

  •  نکته: برای واریزی ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب (به وقت امارات) خود با واحد ارتباط با مشتری ما در تماس باشید. اینجا کلیک کنید.